Vår tro

Vi tror på den allmektige Gud, på hans Sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd. Vi tror at Bibelen er Guds ord, og den er vårt eneste trosfundament.

Jesus var et menneske som oss

Vi tror at Jesus Kristus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria, og at han oppstod den tredje dagen etter korsfestelsen, slik Bibelen forteller det.

Seier over bevisst synd

Vi tror at Jesus ble fristet som oss og at han aldri syndet, men seiret i alle fristelsene ved hjelp av Den Hellige Ånd. (Hebreerne 4,15-16)

Helliggjørelse

Bibelen forteller oss at det er en vei å gå som disipler i Jesu fotspor, etter at vi er omvendt og har mottatt syndenes forlatelse. Dette er veien i lydighet mot den Hellige Ånd, som fører til forvandling og guddommelig natur. (2. Peter 1,4)

Menigheten – Kristi legeme

Vi tror at det åndelige samfunnet som vokser fram mellom de som lever i tråd med lyset og veiledningen fra Guds ord, er menigheten, som også kalles Kristi legeme.

Alle som lever «korsfestet med Kristus», tilhører ham og er en del av dette legemet – uavhengig av tid og sted, kultur og tradisjon. (1. Korinter 12,27: Efeserne 4,15-16)

Hva er en kristen?

Vår forstander

Per Konrad Østern
Forstander, BKM Horten

Per Konrad Østern

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt.