No items found.
Bilde av menighetslokalet i HortenMann som taler på talestolUngdom i solnedgangenBordtennis aktivitet og konkurranseUngdomsflokken i Horten som er samletBarn i en menighet som leker i en båt

BCC Horten

En kristelig menighet som teologisk er knyttet til BCC.

Les mer om oss

Om oss

Brunstad Kristelige Menighet Horten (BCC Horten) er en kristelig menighet som teologisk er knyttet til Brunstad Christian Church (BCC). Økonomisk og juridisk er vi en frittstående forening.

Vi tror på den allmektige Gud, på hans Sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd. Vi tror at Bibelen er Guds ord, og den er vårt eneste trosfundament. Syndenes forlatelse, dåp og nattverd (brødsbrytelse) er fundamentale elementer i vår tro. I følge Guds ord skal vi «bære frukter som er omvendelsen verdig» etter at vi har mottatt syndenes forlatelse. (Matteus 3,8; Apostlenes gjerninger 26,20).

1

Barn og ungdom

Barna er framtiden, og himmelriket tilhører barna. Barna har derfor en stor og viktig plass også i vår lokalmenighet. Det er også et stort fokus på samlinger og aktiviteter for ungdom i alle aldre.

2

Voksne og senior

De voksne og eldre tar del i det aller meste av de aktiviteter som er i BCC Horten. Den sunnhet og trivsel vi opplever i menigheten i dag er et resultat av det liv og tjeneste de voksne og eldre har hatt i flere år.

3

Våre samvær

Det er arrangert samlinger for forskjellige aldersgrupper hver uke, men våre evangeliske fellesmøter holdes søndag. Med ca. 250 – 350 fremmøtte, styrker vi troen og fellesskapet ved forkynnelse, frie vitnesbyrd, sang og musikk.

Johan Oscar Smith portrett

Vår historie

Marineoffiseren Johan Oscar Smith (1871-1943) levde hele sitt voksne liv i Horten. Fra den spede begynnelsen i ca 1900 har hans virkeutviklet seg til en verdensomspennende menighet som den er i dag.
Det begynte med at Smiths samtalte med sine venner og kollegaer i marinen om sin tro. Noen fattet interesse for hans forkynnelse og spesielt det de så av virkningene som forkynnelsen ga i livet.

Årsrapporter

BCC Horten har etablerte rutiner vedr. kontroll og oversikt i forbindelse med økonomien. Medlemmer som er kvalifiserte innen økonomi og har tillit innen foreningen tar del i de forskjellige oppgavene.

Styret

Styret har ansvar for forvaltning av foreningens midler og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten. Foreningen representeres av et samlet styre. Styremedlem tjenestegjør til vedkommende selv velger å trekke seg, eller til nytt styre velges i årsmøte for medlemmene i BCC Horten.

Andrea Ellefsen

Andrea Ellefsen

Styremedlem

Kjetil Nilsen

Kjetil Nilsen

Styreleder

Inger Oline Freeman

Inger Oline Freeman

Styremedlem

Øyvind Ellefsen

Øyvind Ellefsen

Styremedlem

 Simen Pedersen

Simen Pedersen

Styremedlem