Barn

I forbindelse med våre familie-samlinger om søndagene, er det søndagsskole for barna i alderen fra ca 4 til 12 år. De minste samles gjerne til lek, tegning og aktiviteter. Noen voksne ungdommer gjør det trivelig for de eldste barna og forteller bibelhistorier.

Aktivitetsklubben (AK)

Barna i barneskolealder har tilbud om å være med på AK. Den arrangeres hver tirsdag. Da deles de inn i mindre grupper, og eldre ungdommer har ansvar for at de har noe hyggelig å gjøre.

Barna er delt inn i grupper etter alder, slik at de knyttes sammen i vennskap i forbindelse med lek og andre oppgaver. Hvert år reiser hele flokken i AK gjerne på en fjelltur. Dette er opplevelser barna ser frem til og gleder seg til. AK Horten er knyttet opp til Aktivitetsklubben sentralt.

Ungdom

Ungdomssamlinger blir avholdt hver fredag med mellom 80 og 120 ungdommer mellom 13 og 35 år. Ofte starter kvelden med et kort møte der de unge deler Guds Ord med hverandre. Etter hvert blir det både god mat og forskjellige aktiviteter for enhver smak. Lydnivået er ofte høyt og trivselen stor. Her er det rom for å være et selvstendig individ i et ungdommelig kristent fellesskap med troen som fellesnevner.

Ungdomsflokken arrangerer gjevnlig turer til både inn- og utland. De har bla. besøkt Croatia, Italia, Tyskland og Israel de siste årene.

Trosopplæring

Trosopplæring er et tilbud til ungdom det året de fyller 15 år. I gjennomsnitt deltar det 10-15 ungdommer i BCC Horten hvert år. Kurset avholdes over 15 kvelder der de får opplæring i ulike temaer i den kristne tro.

Trosopplæringsopplegget legger også opp til aktiv deltakelse fra de unge, og får derfor ofte form som samtaler og dialog. En tur i BCCs historiske opplevelsessenter «Forumsenteret» på Brunstad står også på timeplanen. Vi ser på denne fasen i en ungdoms liv som avgjørende.

Ved trosopplæringen får de unge anledning til å lufte sine tanker og meninger, og i et uformelt miljø bli møtt med respekt og forståelse. Lederne – ofte en kvinne og en mann – vil alltid være lyttende og et medmenneske, samtidig som de har livserfaring og er trygge på sin egen tro og sine valg. Trosopplæringen avsluttes med en avslutningsfest i menigheten.

Aktivitetsforeninger

Ca. 150 ungdommer i BCC Horten er også medlemmer av BUK (Brunstad Ungdomsklubb).

BUK Horten er tett knyttet opp mot BUK sentralt og har flere underforeninger som arrangerer aktiviteter og hyggelige samlinger hver uke. BUK er bygget på frivillig arbeid fra rundt 100 ungdommer mellom 18 og 35.