Voksne

De voksne og eldre tar del i det aller meste av de aktiviteter som er i BCC Horten. Den sunnhet og trivsel vi opplever i menigheten i dag er jo et resultat av det liv og tjeneste de voksne og eldre har hatt i flere år.

Senior

I Horten har vi en aktiv seniorgruppe for de over 60 år. De tar del i nesten alle sidene av menighetslivet, så lenge helsa holder. De har tett kontakt med barna og de unge.

Seniortreff avholdes på Dal Gård en gang i mnd. Her oppmuntrer de hverandre i troen og til å holde fokus på livets viktige ting, som nestekjærlighet og omtanke for så vel sine nærmeste som for menigheten. En del yngre lager middag, og dessert serveres. Og det arrangeres ofte konkurranser og underholdning. Det arrangeres turer til forskjellige steder, og de får besøk av seniorer fra andre steder.