Felles trosoppbyggelse

Evangeliske fellesmøter holdes søndag. Med ca. 250 – 350 fremmøtte på søndager styrker vi troen og fellesskapet ved forkynnelse, frie vitnesbyrd, sang og musikk. Voksne og ungdom deltar på lik linje med stort engasjement, og barn og ungdom utgjør størstedelen av forsamlingen.

Vår egen sangbok «Herrens Veier» med nesten 500 sanger laget av BCCs egne medlemmer benyttes på møtene, og de som kan spille et instrument bidrar ofte med dette i møteorkesteret.

Søndagsskole

Søndagsskolen ble i 2017 vanligvis holdt samtidig med søndagsmøtet. Det har vært ca. 80 – 100 barn som har deltatt, og de deles inn i grupper med tilpasset undervisning etter alder. Mye sang, musikk, film og dramatiseringer benyttes for å gjøre det interessant for barna.

Her er det mange nysgjerrige spørsmål når historiene fra Bibelen fortelles. Søndagsskolen er populær, med anledning til både lek og moro kombinert med opplæring av en grunnleggende forståelse av kristne verdier og vår tro.

Ungdoms-samlinger

Ungdomssamlinger blir avholdt hver fredag med mellom 80 og 120 ungdommer mellom 13 og 35 år. Ofte starter kvelden med et kort møte der de unge deler Guds Ord med hverandre.

Etter hvert blir det både god mat og forskjellige aktiviteter for enhver smak. Lydnivået er ofte høyt og trivselen stor. Her er det rom for å være et selvstendig individ i et ungdommelig kristent fellesskap med troen som fellesnevner.

Andre samlinger

Seniortreff

Avholdes på Dal Gård en gang i mnd. Her oppmuntrer de hverandre i troen og til å holde fokus på livets viktige ting, som nestekjærlighet og omtanke for så vel sine nærmeste som for menigheten.

Aktivitetsklubb

Hver tirsdag kveld samles barn mellom 6 og 12 for lek og moro. For mange av barna er dette ukas høydepunkt.

Ungdomscamp

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) arrangerer camper 4 ganger i året for ungdom fra det året de fyller 13 år, en del av BCCs ungdomsarbeid.