2023 var et år med høy aktivitet og mange trosoppbyggende samlinger for ulike målgrupper i lokalmenigheten. Blant de faste aktivitetene var søndagsmøter, søndagsskole for barn og egne møter for ungdom. Vi arrangerte også dåp og nattverd.


Videre ble det innført ny givertjeneste i BCC Horten, med mål om å sikre en rettferdig fordeling for medlemmene og en bærekraftig økonomi. Dette innebærer at medlemmene gir en prosentsats av sin bruttoinntekt. Prosenten vedtas av årsmøtet, og setter rammen for lokalmenighetens budsjett. Givertjenesten dekker lokale kostnader, sentral kontingent til BCC-forbundet og deltakelse på flere internasjonale kristne stevner i året.

Møteplasser for ungdom


BCC Horten prioriterer samlinger og arrangementer for ungdomsgruppen, og i 2023 ble det avholdt 27 ungdomsmøter i BCC Horten, etterfulgt av felleskap og aktiviteter. Årsmøtet i BCC Horten besluttet også å gi vår samarbeidene ungdomsklubb, BUK Horten, et tilskudd på kr 1,1 millioner i 2023 for å støtte lokale kristne aktivitetstilbud.

Økt egenkapital for 2023


I 2023 hadde BCC Horten 14,5 millioner kroner i anskaffede midler. Av dette var 12,8 millioner kroner innsamlede midler og gaver, og 1,7 millioner kroner i offentlige tilskudd og andre inntekter.

De forbrukte midlene på 13,6 millioner kroner fordeler seg mellom fellesaktiviteter, samt aktiviteter for barn, ungdom og seniorer. I tillegg til dette inkluderer de forbrukte midlene tilskudd til var samarbeidende ungdomsklubb, BUK Horten, på 1,1 millioner. Lokalmenigheten deltok pa flere internasjonale stevner i BCC, som utgjorde 5,3 millioner av de forbrukte midlene. Overskuddet var på 0,9 millioner, som bidrar til a styrke BCC Horten sin egenkapital.

Fra styret

Nattverd
March

Nattverd

Onsdag 22. mars ble det innbudt til nattverd, hvor rundt 300 medlemmer var til stede for et fredelig og verdig samfunnsmåltid til minne om Jesus som vår frelser og forløper.

Jubileumsfeiring på Dal Gård
June

Jubileumsfeiring på Dal Gård

På Sankthansaften var lokalmenigheten samlet til starten på en familiehelg for å feire at vi har hatt vårt tilholdssted på Dal Gård i over 20 år.

Jubileumsfeiringen begynte med en felles middag, og fortsatte med musikk og allsang, volleyball, natursti med quiz og fellesskap på tvers av aldre. Lørdag formiddag ble det avholdt et trosoppbyggende jubileumsmøte med taler, musikkinnslag og filmer laget for anledningen.