Året 2022 bar preget av at pandemien endelig var over, og vi kom i gang med et normalt menighetsliv. Søndagsmøter, ungdomsmøter, søndagsskole, seniortreff og andre samlinger kunne igjen finne sine normale former.

Et av de store prosjektene for BCC Horten dette året var at vi fikk bidra med innhold, musikk og rammer til misjonsfesten under BCC sitt internasjonale pinsestevne. Dette skjedde i tett samarbeid med BCC Sør-Afrika og BCC Media. Den store satsingen for barn, Bible Kids, var med å fornye søndagsskolearbeidet lokalt. BCC Horten bidro også med en betydelig frivillig innsats inn mot Brunstad Ungdomsklubb (BUK) sin høstcamp, hvor mange fra ungdomsgruppen i Horten også deltok.

Frivillige gaver og innsats er bærebjelken i BCC Hortens økonomi, og det er viktig for oss å legge gode rammer for vår kristne virksomhet på lang sikt. Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på 0,1 millioner kroner. Foreningen har i 2022 hatt totale inntekter på 6,1 millioner kroner og kostnader til lokale aktiviteter for fellesskapet, ungdom og barn på 3,8 millioner kroner. BCC Horten har også gitt et tilskudd til misjonsvirksomheten i BCC-forbundet på 2,4 millioner kroner.

Vi i styret for BKM Horten takker for tillitten og ser frem til et begivenhetsrikt år i 2023.

Fra styret

16. mai-fest
May

16. mai-fest

Ungdommen kunne endelig samles til sin tradisjonelle 16. mai-fest. I mange år har BCC Horten arrangert en feiring for ungdomsgruppen denne dagen. Her samles ungdommene til fest med trosoppbyggelse, god mat, og fellesskap i trygge og rusfrie rammer.

Misjonsfest i samarbeid med Sør-Afrika
May

Misjonsfest i samarbeid med Sør-Afrika

BCC Horten, i samarbeid med menigheten i Sør-Afrika, arrangerte i juni en misjonsfest. Den fant sted på det internasjonale pinsestevnet i BCC. Temaet for festen var “Livet er menneskenes lys”. Frivillige fra Horten bidro med manus, film, sang, musikk og mannskap. Formålsprosjektet for innsamlingen var misjon i Afrika. Festen ble til inspirasjon, både for medlemmene i Horten, samt trosfeller i menigheter fra ulike verdenshjørner.

Bible Kids Day
October

Bible Kids Day

En søndag i oktober ble både barn og ledere i søndagsskolen kjent med det nye konseptet; Bible Kids. Opplegget er laget med tanke på at barna skal bli kjent med Bibelens innhold på en måte som er tilpasset spesielt for dem, med både film, digitale oppgaver og aktiviteter. Dette er en del av nysatsing til BCC Media med fokus på barna.

Planlegging og opprigg av HUB til BUKs høstcamp
October

Planlegging og opprigg av HUB til BUKs høstcamp

Menigheten takket ja til å bidra med å skape stemningsfulle og engasjerende områder under BUKs internasjonale høstcamp. Det resulterte i mange kvelder med dugnad og innsats fra medlemmene som styrket fellesskapet. Resultatet ble godt mottatt av deltakerne på høstcamp.