Året 2020 ble som alle vet et veldig spesielt år for oss alle. BKM Horten sine aktiviteter ble svært begrenset fra mars mnd. da de nasjonale Covid-19 restriksjonene ble innført.

Det var ikke lenger mulig å gjennomføre de vanlige aktivitetene i foreningen som søndagskole, kristne møter, ungdomssamlinger, seniorsamlinger og aktivitetsklubb for barn og unge, samt at mange planlagte turer og aktiviteter måtte avlyses.

Aktivitetsnivået i foreningen ble preget av epidemien også videre i året, og det var kun et fåtall samlinger og turer som ble gjennomført i løpet av året 2020. Styret i BKM Horten har også gjennom året lagt vinn på at de eventuelle aktiviteter som skulle avvikles har blitt avholdt etter gjeldene restriksjoner, slik at alle kan føle seg trygge på at nødvendig smittevern blir etterlevd.

Medlemmene fra BKM Horten har utrykt glede og takknemlighet over de internasjonale online-sendinger BCC har distribuert via kanalen Brunstad-TV. BKM Horten har parallelt organisert egne online-sendinger fra Dal Gård hvor møter med kristelig innhold har blitt sendt og høytider ble markert. Ulike medlemmer har blitt invitert til å delta på sendingene etter de gjeldene covid-19 restriksjonene.

Styret for BKM Horten satte tidlig opp en økonomiplan med nødvendige tiltak for å sikre foreningens økonomi gjennom denne epidemien. Takket være stabile, lojale og trygge medlemmer har foreningen på tross av pandemien kommet ut av året med et positivt resultat. Egenkapitalen i foreningen er bedret, men fortsatt negativ. Framtidige overskudd skal være med å styrke egenkapitalen i foreningen, og benyttes til glede for fremtidige generasjoner etter foreningens formål og vedtekter. Foreningen har i året 2020 hatt totale inntekter på ca. kr 7,4 MNOK med et positivt resultat på 883 298 NOK. Egenkapitalen i foreningen er negativ med kr -198 918 NOK

Årsmøte i 2020 for BKM Horten ble avholdt 17. juni. Styret opplevde god støtte og oppslutning rundt de sakene som ble behandlet av årsmøte i 2020.

Vi i styret for BKM Horten takker for tillitten og ønsker samtidig å takke alle medlemmer for de økonomiske bidrag og den frivillige innsatts som har kommet foreningen til gode.

Fra styret

Styret for BKM Horten satte tidlig opp en økonomiplan med nødvendige tiltak for å sikre foreningens økonomi gjennom denne epidemien. Takket være stabile, lojale og trygge medlemmer har foreningen på tross av pandemien kommet ut av året med et positivt resultat. Egenkapitalen i foreningen er bedret, men fortsatt negativ. Framtidige overskudd skal være med å styrke egenkapitalen i foreningen, og benyttes til glede for fremtidige generasjoner etter foreningens formål og vedtekter. Foreningen har i året 2020 hatt totale inntekter på ca. kr 7,4 MNOK med et positivt resultat på 883 298 NOK. Egenkapitalen i foreningen er negativ med kr -198 918 NOK.

Tur for ungdommen i februar
February

Tur for ungdommen i februar

Før covid-19 epidemien nådde Norge rakk drøyt 100 festklare ungdommer å dra fra Dal Gård med Torsteinslåtta i Hallingdal som destinasjon. Turen er for mange ungdommer et lite høydepunkt i en ellers travel hverdag.

En egen planleggingsgruppe bestående av flere frivillige har brukt sin fritid til å planlegge aktiviteter, mat og utfører samtidig de praktiske oppgavene som tilhører en slik tur med så mange ungdommer.

De voksne ungdommene uttrykker stor glede av å stille opp med frivillig innsats for å skape en minnerik tur med mange gode opplevelser for de yngre ungdommene.

Aktivitetene som ble gjennomført var en natursti med ulike aktiviteter, det ble produsert en egen podcast for bilturen fra Horten til Hallingdal.

Lørdag kveld ble det avholdt et innholdsrikt møte med kristelig innhold.

Søndag ble benyttet i alpinbakken.

Mange yngre medlemmer utrykker at de satte stor pris på denne turen og det gode samholdet de fikk oppleve.

BKM Horten møtes på nye måter under koronaepidemien
May

BKM Horten møtes på nye måter under koronaepidemien

Flere ganger i måneden i løpet av året har medlemmene i Horten kunne følge med på sendinger fra BrunstadTV i regi av BCC. Her har vi sett venner fra fjern og nær; trosfeller fra hele verden har samlet seg rundt sendingene og blitt oppbygget og tilskyndet på sin kristne tro. Vi har fått høre de inspirerende Sangene våre fremført og opplevd mange hilsninger fra ulike land, dette har medlemmene i BKM Horten satt stor pris på igjennom året.

Lokalt i BKM Horten har vi også hatt online-sendinger fra Dal Gård, med kristne møter og sang. I perioder har vi bare kunne samles 10 personer, men medlemmene har samlet seg rundt livesendingene i sin egen stue eller på andre måter etter de gjeldende Covid-19 restriksjonene. Ungdommen har også hatt egne sendinger med kristelige ungdomsmøter og ulike aktiviteter.

Crewet som jobber med gjennomføringen av sendingene består av 8 frivillige personer. Disse jobber med regi, streaming, bilde, scene og lyd. BKM Horten har gjennomført flere slike sendinger i løpet av året.

Bibelundervisning
September

Bibelundervisning

Lørdag, 5. sept. var det bibelundervisningsfest, på Dal Gård. Denne markeringen skulle egentlig ha funnet sted i mai måned, men på grunn av koronapandemien måtte den utsettes til høsten. Alle våre arrangementer må følge de regler og forskrifter myndighetene har fastsatt i forhold til dette. Det gjorde at denne samlingen på Dal ble litt annerledes enn vanlig. Med begrenset antall gjester var det nesten bare nærmeste familie og ganske få andre som kunne delta.

Men dette la på ingen måte en demper på festen. Med åtte kjekke ungdommer ved hovedbordet, gode venner og familie som ønsket dem alt godt, ble dette en minnerik og god opplevelse.

En hel høst og vinter har disse unge deltatt på bibelundervisning. Her har de fått lære om ulike tema fra Bibelen, og utvidet sin forståelse av mange ting når det gjelder kristenlivet. I løpet av festen kom det også tydelig fram at undervisningen hadde vært en positiv opplevelse for de unge, og samlingene var noe de hadde gledet seg til.