Klare mål, god tilrettelegging og positivt engasjement fra prosjektlederne gjorde at oppslutningen blant våre medlemmer ble veldig god. Økonomisk sett ble året 2012 fremgangsrikt for BKM Horten.

Inntektene økte med over 130 %, fra ca. 4,8 mill. til 11.1 mill. Driftskostnadene var på samme nivået som i 2011, ca. 4 mill. Overskuddet for 2012 ble ca. 6.9 mill. og er overført til egenkapitalen. Et økonomisk resultat vi er veldig godt fornøyd med! BKM Horten har etablert egne spareplaner for fornyelse og vekst. Menigheten er motivert for allerede nå aktivt å bidra til at de fremtidige generasjoner kan få gode rammevilkår. Se eget kapittel om våre spareplaner.

Ett av BKM Hortens viktigste mål er å skape et godt miljø der alle kan trives og utvikles i et fellesskap bygget på kristne verdier. Det var her det startet: Johan Oscar Smiths [1871 – 1943] liv og lære gir sunnhet og liv til en livskraftig menighet også i hans hjemby, Horten. Menigheten er både trosmessig og læremessig forankret til det som Johan O. Smith sto for og levde ut. Hans overbevisning om syndenes forlatelse ved tro alene, og helliggjørelse og videreutvikling ved troens lydighet, fikk frem et sterkt personlig engasjement i kristenlivet. Hans spesielle omsorg for barn og unge gjorde ham på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Det samme engasjementet står i dag sterkt i BKM Horten og danner grunnlaget for et aktivt og ekte fellesskap uten generasjonskløfter.

Det arrangeres ukentlige samlinger med trosoppbyggelse for alle medlemmene. I tillegg har vi mange aktiviteter med særlig fokus på barn og ungdom. Vårt lokale samlingssted «Dal Gård» ligger idyllisk og landlig til på Adal i Horten kommune. Å ha et slikt sted som er vårt eget har en uvurdelig betydning for å kunne arbeide målrettet med å skape trygge rammer rundt alt vårt arbeid. Her blir vi knyttet sammen i vår felles tro og vi har trivsel og glede på tvers av generasjonene.

BKM Horten knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) når det gjelder tro og teologi, men er ellers både juridisk og økonomisk en selvstendig forening. Vi deltar aktivt i det misjonsarbeidet som drives i BCC, og er som nær nabo også sterkt knyttet til vårt felles konferansested Brunstad.

Fra styret

Inntektene økte med over 130 %, fra ca. 4,8 mill. til 11.1 mill. Driftskostnadene var på samme nivået som i 2011, ca. 4 mill. Overskuddet for 2012 ble ca. 6.9 mill. og er overført til egenkapitalen. Et økonomisk resultat vi er veldig godt fornøyd med! BKM Horten har etablert egne spareplaner for fornyelse og vekst. Menigheten er motivert for allerede nå aktivt å bidra til at de fremtidige generasjoner kan få gode rammevilkår.

No items found.