God styring og god økonomi i 2013

2013 ble, økonomisk sett, et fremgangsrikt år for BKM Horten. Det gode arbeidet med å øke egenkapitalen ble i 2013 videreført fra året før. Inntektene ble ca. 11 millioner, dvs. på samme høye nivået som i 2012.

Den viktigeste bærebjelken i økonomien vår er alle de frivillge, faste gavene som våre kommer inn hver måned fra våre engasjerte medlemmer.

Driftskostnadene var i 2013 ca. 4.1 millioner. Dette er ca.20% høyere enn i 2012. Det gjenspeiler den økte aktiviteten i BKM Horten i 2013. Overskuddet for 2013 ble ca. 6 millioner. Overskuddet går til å styrke egenkapitalen. Klare mål, god tilrettelegging og stort engasjement fra prosjektlederne gjorde at oppslutningen blant våre medlemmer ble veldig god. Vi er veldig godt fornøyd med det vi oppnådde i 2013!

Egenkapitalen vår etter 2013 er nå på ca. kr.35 millioner.

Mye barn og ungdom

En stor del av BKM Hortens medlemmer består av barn og ungdom. Bare 105 av de 379 medlemmene er over 30 år gamle. Ca 40 unge ektepar og familier utgjør en viktig del av vår virksomhet.

BKM Horten har derfor etablert egne spareplaner for fornyelse og vekst. Menigheten er motivert for allerede nå aktivt å bidra til at de fremtidige generasjoner kan ha gode rammevilkår i sitt arbeid.

Styrets sammensetning og ansvar i 2013

Årsmøtet i BKM Horten velger et styre bestående av styreleder, 4 styremedlemmer og to varamedelmmer. Styret har ansvaret for at de økonomiske rammene følges, og at BKM Horten har en sunn og god økonomi. Styret har nedsatt en egen driftskommite som foretar den løpende driften av Menighetens aktivitetssenter på Dal Gård.

Årsmøtet 2013 med valg og avstemming

Det årlig årsmøtet hvor alle medlemmene blir invitert ble avholdt i løpet av 2013. Regnskapet for 2012, og budsjettet for 2013 ble gjennomgått. Aktuelle saker ble tatt opp, og valg og av styrets representanter ble gjennomført i henhold til vedtektene. Det ble på årsmøtet gjort endringer i styresammensetningen. Det nye styret vil arbeide videre etter de samme verdier og tradisjoner som BKM Horten har vært drevet etter i mer enn 100 år.

Fra styret

Bryllup på Dal Gård
January

Bryllup på Dal Gård

Bryllup på Dal Gård for to ungdommer fra Horten og Tønsberg

Begravelse og minnesamvær for et menighetsmedlem
January

Begravelse og minnesamvær for et menighetsmedlem

Dugnadstur til Hallingdal
February

Dugnadstur til Hallingdal

Dugnadstur til Hallingdal for å hjelpe BKM Hallingdal med å ferdigstille sitt konferansesenter Øyni

Vinterdag på Dal Gård
February

Vinterdag på Dal Gård

Vinterdag på Dal Gård med utendørs aktiviteter for hele BKM Horten

Dagstur for U18 til Sverige
March

Dagstur for U18 til Sverige

Inspirasjonsfest for spareplanen
March

Inspirasjonsfest for spareplanen

Årets kvinnekonferanse på Brunstad
March

Årets kvinnekonferanse på Brunstad

Årets kvinnekonferanse på Brunstad hvor de fleste jenter og damer over 13 år fra Horten deltok

Påskekonferanse på Brunstad
April

Påskekonferanse på Brunstad

Påskekonferanse på Brunstad hvor de fleste av medlemmene fra BKM Horten deltok

Årets store skiarrangement
April

Årets store skiarrangement

Årets store skiarrangement – Syningrennet på Storefjell – tiltrakk seg mange medlemmer fra BKM Horten

Avslutningsfest for 8 deltakere på trosopplæringen
May

Avslutningsfest for 8 deltakere på trosopplæringen

Avslutningsfest for 8 deltakere på trosopplæringen

16-mai ungdomsfest
May

16-mai ungdomsfest

Den tradisjonsrike ungdomsfesten på 16. mai på Dal Gård

Feiring av 17-mai
May

Feiring av 17-mai

Feiring av 17-mai på Dal Gård etter arrangementer i byen

Skalldyrsaften
May

Skalldyrsaften

Skalldyrsaften for voksne i BKM Horten arrangert av seniorene

Årsmøte for BKM Horten
June

Årsmøte for BKM Horten

Inspirasjonsfest for spareplanen
June

Inspirasjonsfest for spareplanen

U18 på ukestur til Pagedal i Nederland
June

U18 på ukestur til Pagedal i Nederland

St. Hansfeiring på Dal Gård
June

St. Hansfeiring på Dal Gård

Jentefest for tenåringer
June

Jentefest for tenåringer

Jentefest for tenåringer arrangert av voksne ungdommer på Dal Gård

Sommeravslutning Åpen Barnehage
June

Sommeravslutning Åpen Barnehage

Søndagskolens sommerutflukt på Dal Gård
June

Søndagskolens sommerutflukt på Dal Gård

Sommerkonferanse på Brunstad
July

Sommerkonferanse på Brunstad

De fleste av BKM Hortens medlemmer er på den internasjonale sommerkonferansen på Brunstad

Åpningsshow barnekonferanse
July

Åpningsshow barnekonferanse

Sommerkonferanse på Brunstad
August

Sommerkonferanse på Brunstad

Sommerkonferanse på Brunstad hvor mange av medlemmene i BKM Horten deltok

50-års jubileumsfest for et menighetsmedlem
August

50-års jubileumsfest for et menighetsmedlem

Tur for barna på aktivitetsklubben
September

Tur for barna på aktivitetsklubben

Tur for barna på Aktivitetsklubben til Torsteinslåtta fjellsenter i Hallingdal

70års jubileumsfest for et menighetsmedlem
September

70års jubileumsfest for et menighetsmedlem

Inspirasjonsfest for spareplanen
September

Inspirasjonsfest for spareplanen

50-års jubileumsfest for et menighetsmedlem
October

50-års jubileumsfest for et menighetsmedlem

U18 er på tur til Farrisvannet
October

U18 er på tur til Farrisvannet

Inspirasjonsfest for spareplanen
November

Inspirasjonsfest for spareplanen

Julekonsert ”Julelys2013”
November

Julekonsert ”Julelys2013”

Julekonsert ”Julelys2013” på Brunstad hvor mange medlemmer fra BKM Horten deltar i orkester og kor

Julebord for alle over 36 år
December

Julebord for alle over 36 år

Ungdommens julebord
December

Ungdommens julebord

Ungdommens julebord med temaet ”Gatsby”, med oppdressing etter temaet

Juletrefest for hele menigheten, arrangert av søndagsskolen
December

Juletrefest for hele menigheten, arrangert av søndagsskolen

Filmopptak og produksjon til barnekonferansens åpningsshow på Brunstad
April

Filmopptak og produksjon til barnekonferansens åpningsshow på Brunstad