Innledning fra forstander

Brunstad Kristelige Menighet Horten har tradisjoner i Horten ca 115 år tilbake i tid, og Johan Oscar Smiths(1871-1943) virke bærer rike frukter i dag også i hans hjemby Horten. Hans rettferdighet, omsorg og godhet til sine medmennesker er verdier vi ønsker skal være rikelig i vår midte.

BKM Horten teller nå ca. 390 medlemmer, hvorav 70 % er under 30 år. Mange av våre ungdommer gifter seg og etablerer familier, så er stor del av vår lokalmenighet består av unge familier. En stor del av vårt fokus rettes derfor mot barn og unge. Det er viktig for oss at et barns oppvekst i BKM Horten skal være en berikelse for hele livet, enten barnet velger å forbli i BCC eller ikke. Vi opplever derfor at barna og de unge trives svært godt og de aller fleste blir værende i BCC.

Det er en glede å se at ungdommen er en drivende kraft i vår virksomhet. Samtidig som de voksne og eldre er en ressurs som støtter opp om alle gode initiativer fra de unge. Vi erfarer et godt og voksende fellesskap på tvers av alder og kjønn ved våre arrangementer og aktiviteter.

De eldre har i tillegg sine egne arrangementer.

BKM Horten er nært knyttet til Brunstad og all BCCs virksomhet. Våre medlemmer er for det aller meste til stede på arrangementene i regi av BCC, enten det er på Brunstad eller andre steder. På pinsestevnet som BCC arrangerte i Jerusalem i 2015 var over 50 personer fra Horten til stede.

Det er og en stor glede at BKM Horten fikk muligheten til å kjøpe nordre del av Dal Gård fra Stiftelsen Brunstad Konferansesenter. Dette gjør at vi har god plass for vår virksomhet her for framtiden selv om veksten skulle bli stor.

Jeg vil takke for alt frivillig og ulønnet arbeid som legges ned av vår medlemmer  i BKM Horten regelmessig, for å kunne ha alle de aktivitetene som vi ønsker. Det gjelder både unge og eldre.

Et ekstraordinært år

Økonomisk ble 2015 et ekstraordinært år. Med stort fokus på å informere medlemmene godt om den økonomiske målsetningen for året lyktes vi, sammen, å øke inntektene med over 15% sammenlignet med 2014.

I 2015 hadde vi et stort ønske om å gi en betydelig økonomisk gave til ideelt formål. Med det økonomiske grunnlaget som er lagt de senere årene samt årets gode økonomiske resultat lyktes vi med vår målsetning. Øvrige driftskostnader var på samme nivå som året før. Rentekostnadene ble noe lavere sammenlignet med forrige år. På grunn av den store gaven som ble gitt ble årets resultat på – 22 millioner. Vi går allikevel inn i 2016 med en sunn egenkapital på 13,5 millioner. I tiden som nå ligger foran oss vil vi prioritere å øke egenkapitalen slik at vi kan finansiere utvikling av vår egen eiendom. Vi vil prioritere investeringer som gir et enda bedre tilbud for barn, ungdom og medlemmene forøvrig. Vi gleder oss over den iver og glede medlemmene viser. Det gjør oss trygge på at vi også i tiden som kommer skal lykkes med å nå våre mål for virksomheten.

Fra styret

Aldersfordeling i BKM Horten 2015
BKM Horten kjøpte Dal nordre del
January

BKM Horten kjøpte Dal nordre del

Stor begivenhet fant sted i januar da BKM Horten kjøpte Nordre del av Dal Gård av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter.

Begravelse for Erna 95 år
March

Begravelse for Erna 95 år

Både familie og medlemmer i BKM Horten tok avskjed med en varm og kjær venn, som levde et langt og rikt liv i Horten.

Golden Heart - Aksjonsfest
March

Golden Heart - Aksjonsfest

Aksjon-samling for å bedre vår egenkapital med drahjelp i forbindelse med “Telt-aksjonen” arrangert av BKM Østfold/Oslo


Vårdugnad
March

Vårdugnad


Stort engasjement fra våre små og store medlemmer gjør at Dal Gård fremstår slik vi ønsker.

Misjonsfest i Ottawa
April

Misjonsfest i Ottawa

Som alltid er disse festene en stor begivenhet. Denne gangen var det lokalmenigheten hjemme i Ottawa, Canada som arrangerte festen. Andre lokalmenigheter følger da festen via Brunstad TV.


Påskecamp og konferanse
April

Påskecamp og konferanse

Påskecamp ble arrangert dagene før påsken for ungdommer fra mange lokalmenigheter i verden. BKM Horten var også godt representert for forskjellige sportsturneringer.

Syningrennet
April

Syningrennet

Flere spreke Hortensere gjennomførte Syningrennet i Hallingdalsfjellet denne helgen.

Trosopplæringsfest
May

Trosopplæringsfest

Festen i år var for 7 kjære ungdommer på Dal Gård.

Vårmarked
May

Vårmarked

BKM Hortens første marked for lokalbefolkningen i Horten og nærområdet ble en suksess. Svært mange mennesker hadde funnet veien dit og fant noe av interesse.

Dette kan nok bli en tradisjon


16-mai fest for ungdommen i Østfold
May

16-mai fest for ungdommen i Østfold

BKM Hortens store flokk med ungdommer hadde denne dagen gleden av å feste sammen med BKM Østfolds ungdommer på Furuheim.


AKJ tur til Sørli
May

AKJ tur til Sørli

Jentene i AK alder dro på helgetur til den sjarmerende landstedet “Sørli”

AKG Kanotur
May

AKG Kanotur

AK guttene på kanotur med overnatting i telt


Breivoll-Cup
June

Breivoll-Cup

Dal Fotball Klubb var godt representert med mange jente og guttelag, på det store årlige arrangementet på Breivoll.

St.Hans-feiring
June

St.Hans-feiring

St.Hans feiringen ble iår en trivelig sommerkveld for hele familien. Underholdning og bål var selvfølgelig en viktig del av feiringen


Sommerkonferansen Juli
July

Sommerkonferansen Juli

Sommerens høydepunkt. Mange benytter sin sommerferie her hvert år. Med det fine sommerværet som var i år ble det mange uforglemmelige dager.

Sommerkonferansen i August
August

Sommerkonferansen i August

Selvom august-konferansen primært er for lokalmenighetene i Europa, får mange av medlemmene i BKM Horten også med seg dette, med vår korte avstand til Brunstad


U18 tur til Risøya
August

U18 tur til Risøya

Ca 100 ungdommer fra 13 til 17 år hadde gleden av å tilbringe en helg på den fantastiske Risøya utenfor Brevik.

Dåp Dal Gård
August

Dåp Dal Gård

Mange ungdommer i BKM Horten hadde kommet til en personlig overbevisning om å la seg døpe. Dette ble gjennomført i bassenget på Dal Gård


Samfunnstur til Malaga, Finca Alamo
September

Samfunnstur til Malaga, Finca Alamo

Mange medlemmer BKM Horten fikk oppleve sol og varme, og ikke minst samfunn og fellesskap på turen til Finca Alamo ved Casares i Spania. Turen var tettpakket med opplevelser.

50 års fest Øyvind
September

50 års fest Øyvind

BKM Horten arrangerer åremålsdager for venner. Denne gangen var det for Øyvind.


Begravelse Inger 52 år
September

Begravelse Inger 52 år

Når en ung mor går bort er menighetens favn og vennenes omsorg til stor hjelp


Konferanse for menn
October

Konferanse for menn

Gutter og menn fra hele verden var samlet til trosoppbyggelse. Der var også Horten godt representert.

Misjonsfest i Frankrike
October

Misjonsfest i Frankrike

Denne gangen var det lokalmenigheten i Nancy i Frankrike som arrangerte festen. Andre lokalmenigheter følger da festen via Brunstad TV.

Barnevelsignelse
October

Barnevelsignelse

Rekrutteringen i BKM Horten er god. Her ble noen småbarn bedt for av forstander.

LAN oktober
October

LAN oktober

For mange unge gutter er denne helgen en stor begivenhet. Lite søvn, men god mat og gode venner å spille data sammen med.

Høst-dugnad på Dal Gård
November

Høst-dugnad på Dal Gård

Dal Gård blir gjort klar for vinteren. Både ung og gammel er med å bidra til fellesskapet.

Flyktninger på Dal Gård
December

Flyktninger på Dal Gård

Akkuttmottak på Dal Gård.

Julekonsert Brunstad
December

Julekonsert Brunstad

Også i år ble det arrangert en flott julekonsert på Brunstad/Oslofjord. Mange barn var med i barnekoret, og ungdom og voksne var med i orkesteret.

Juletrefest
December

Juletrefest

Den tradisjonelle juletrefesten ble også i år arrangert for hele menigheten.

Julebord for ungdommen
December

Julebord for ungdommen

God stemning og festkledde ungdommer hadde forberedt seg godt for at årets julebord skulle bli en uforglemmelig kveld. Med topp julemiddag og tilbehør, og vell gjennomført show var ungdommene svært fornøyde med festen.