Vi ser tilbake på året 2019 med stor glede og entusiasme. Vi opplevde mye engasjement fra mange medlemmer og et høyt aktivitetsnivå både for unge og gamle. Vi har gjennomført ukentlige samlinger med kristelig innhold både for barn, unge og voksne. Søndagskolearbeidet er blitt styrket og barne- og ungdomsarbeidet er blitt ytterligere oppdatert og fornyet gjennom året. Det har blitt gjennomført en rekke arrangement og turer for alle aldersgrupper.

Mesteparten av foreningens inntekter er gaver fra medlemmene, og er benyttet til å drifte foreningen med våre aktiviteter og kristelige virksomhet. Den største utgiften til foreningen er husleie av forsamlingslokalet på Dal Gård hvor de aller fleste av våre aktiviteter foregår.

BKM Horten har i løpet av året gjennomført en større omorganisering hvor alle verdier og eiendommer er sikret i en stiftelse med tilhørighet til stedet Dal Gård. Styret erfarer at omorganiseringen er blitt gjennomført på en profesjonell og ryddig måte i henhold til de vedtak som er gjort på tidligere årsmøter.

BKM Horten opplevde i 2019 en del negativ medieoppmerksomhet, samtidig noen krevende pålegg fra arbeidstilsynet. Påleggende gjaldt organisering av den frivillige innsatsen i to aksjeselskap, som på denne tiden var eid av BKM Horten.

I løpet av året gikk saken videre til behandling hos Direktoratet for arbeidstilsynet, og i januar 2020 omgjorde direktoratet arbeidstilsynets vedtak til fordel for dugnadsselskapene og de frivillige. I forbindelse med denne saken valgte også styret i BKM Horten å klage lokalavisen Gjengangeren inn for Pressens faglige utvalg (PFU), hvor lokalavisen ble felt for brudd på pressens etiske normer i en artikkel i henhold til «Vær varsom plakaten». Vi er lettet og glade for at saken nå er løst på en god måte for frivilligheten og våre medlemmer. Og vi ser fremover og ønsker et godt samarbeid med blant annet lokalavisen Gjengangeren. Les mer om saken her →

Frivillig innsats og gaver er bærebjelken i foreningsøkonomien, og det er viktig for oss å legge gode rammer for vår kristne virksomhet, også på lang sikt. Styret har derfor i løpet av 2019 utarbeidet langsiktige økonomiplaner hvor foreningens egenkapital vil bli styrket til glede for fremtidige generasjoner. Planene ble vedtatt og forankret i et ekstraordinært årsmøte som ble avholdt i november.

Resultatet i årsregnskapet for 2019 presenteres med et underskudd som forklares ved at foreningen har gitt en større gave til internasjonal misjon- og menighetsvirksomhet i sentralforeningen BCC. Dette skjer i henhold til tidligere årsmøtevedtak.

Takket være medlemmenes støtte er likviditeten i foreningen likevel god. Styret i BKM Horten har fokus på å følge den langsiktige økonomiplanen og å styrke egenkapitalen til foreningen for årene som kommer.

Vi ønsker å takke alle våre positive og engasjerte medlemmer for all støtte og alle bidrag til vår forening gjennom året 2019.

Fra styret

Resultatet i årsregnskapet for 2019 presenteres med et underskudd som forklares ved at foreningen har gitt en større gave til internasjonal misjon- og menighetsvirksomhet i sentralforeningen BCC. Dette skjer i henhold til tidligere årsmøtevedtak. Takket være medlemmenes støtte er likviditeten i foreningen likevel god.

Styret i BKM Horten har fokus på å følge den langsiktige økonomiplanen og å styrke egenkapitalen til foreningen for årene som kommer.

Vi ønsker å takke alle våre positive og engasjerte medlemmer for all støtte og alle bidrag til vår forening gjennom året 2019.

Bibelundervisning for de unge
January

Bibelundervisning for de unge

BKM Horten tilbyr bibelundervisning for sine ungdommer i konfirmasjonsalderen. Gruppen møtes ukentlig over en periode på seks måneder, og på samlingene tar de opp interessante temaer, bibelforståelse og lærer også om menighetens historiske utvikling. Dette skal gi dem et grunnlag til å reflektere og tenke selvstendig rundt sin egen tro og ståsted. Det hele avsluttes med en feiring av de unge med hele menigheten til stede. På festen er det innslag av sang og musikk, det blir servert god mat og de unge får gode og oppmuntrende ord med seg fra mentorer, venner og familie.


Nattverd
February

Nattverd

2.juni samlet vi oss til nattverd på Dal Gård. Omkring 250 medlemmer kom for å ta del i dette måltidet som vi holder til minne om Jesus.

Jesus ba sine disipler om å holde dette måltidet til minne om at han ga sitt liv for våre synder. Det gir en egen fred og glede å dele brødet og tenke på den store nåde Jesus kom med som Frelser og forløper.

Brødet ble sendt rundt og vi delte vinen. Det var høytid og tid for ettertanke for den enkelte, samtidig som felleskapet vi har med hverandre som kristne kjennes ekstra verdifullt.

BKM Horten inviterer til sommerdag på Risøya
May

BKM Horten inviterer til sommerdag på Risøya

Nesten 400 av medlemmene våre møtte opp for å delta på årets sommerutflukt, som ble arrangert på Risøya i Eidangerfjorden.  Her var aldersspennet stort; fra 0 til hele 98 år.

Dagen bød på mange aktiviteter for de forskjellige aldersgruppene, men mest av alt satt de fleste mest pris på fellesskapet og det å være sammen. I løpet av dagen samlet vi oss til møte med forkynnelse og musikk. Vi sang sammen og fikk høre ord fra Bibelen som ga oppmuntring og trøst i vår tro. Mange av deltakerne delte sine vitnesbyrd og flere ungdommer sang lovsanger.

Barna satt tydelig pris på dagen og alt den hadde å by på for dem. Også ungdommen og de eldre ga utrykk for at det hadde vært en spesielt fin dag. Aldersforskjellene merket ingen noe til. Fra den yngste til den eldste koste seg rundt bålet til langt på natt med musikk og felles sanger.

Sommeravslutning for ungdommen
August

Sommeravslutning for ungdommen

Før skoleferien begynte ble det avholdt en egen sommeravslutning for ungdommene i BKM Horten. Ved slike samlinger er det alltid god mat og noe underholdning som star på programmet, men hovedfokuset er å inspirere til et personlig kristenliv for den enkelte. Det legges også stor vekt på trivsel og samhold. Ungdommen takket de eldste som når går ut av ungdomsalder for deres arbeid og tro for fremtiden for den enkelte.


Barnevelsignelse
November

Barnevelsignelse

Siste søndagen i november ble 12 nye verdensborgere ønsket velkommen av menigheten med forbønn og velsignelse. Forstander Per Østern ba for hvert enkelt barn og deres familier. Hele menigheten var med i bønn og det var et varmt velkommen til de små, med ønske om Guds velsignelse for framtiden.

BKM Horten praktiserer ikke barnedåp, men barnevelsignelsen er en høytidelig anledning som arrangeres av menigheten for barna, deres familie og venner.


Seniortreff med vennskapsmenigheter
December

Seniortreff med vennskapsmenigheter

BKM Horten ønsker å legge til rette for at alle aldersgrupper kan ha gode møte plasser, derfor har vi jevnlige seniorsamlinger i lokalmiljøet.

I november møttes tre seniorgrupper fra lokalmenighetene i Horten, Tønsberg og Sandefjord i Oslofjord Arena til vennskapelig konkurranse og fellesskap.

Det ble servert middag og dessert. Det var også satt i gang forskjellige aktiviteter som bordtennis, basketball, dart og mere til. Noen hadde tydeligvis ikke glemt gamle kunster, men måtte kanskje erkjenne at ikke alt gikk like lett som før.

Mange av de som deltok denne dagen har levd et langt kristenliv i felleskap med hverandre, og gjensynsgleden var derfor stor. Guds ord ble delt. Det ble lest fra Efesernes brev: «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre likesom Gud har tilgitt dere i Kristus».