Forstander ser tilbake – og fremover

Når vi ser tilbake på et menighetsår i BKM Horten, er det med glede og takknemlighet. Året har vært fylt med, trivsel, mangfold og opplevelser med vårt kristne trosgrunnlag som fundament og forankring.

Hver uke, og hver måned, år etter år, nedlegges det mye tid og krefter på frivillig basis for at barn og unge skal vokse opp i trygge omgivelser med et tydelig, kristent ståsted. Ettersom årene går, er det gledelig å se at så mange ungdommer selv får lyst til å engasjere seg som mentorer i barne- og ungdomsarbeidet.

Vi ønsker å være et positivt bidrag i lokalsamfunnet, og mener at slik frivillig innsats er en verdi for samfunnet. Alle som driver med arbeid for barn og ungdom vet at det koster penger. Derfor ønsker vi å takke våre medlemmer for alt de har lagt ned av tid og energi for sine hjertesaker, for å skape muligheter for neste generasjon.

Selv om vi i BKM Horten er stolte av det engasjementet våre medlemmer viser, har vi i 2018 opplevd mye negativ medieoppmerksomhet. Dette går hovedsakelig på hvordan den frivillige dugnadsinnsatsen i våre underselskaper har vært organisert. Det er en utfordring som har gitt oss mye ekstra jobb, men BKM Horten har alltid vært opptatt av å følge samfunnets lover og gjeldende regler, så vi ser fram til en avklaring i saken.

Når vi ser fremover og inn i et nytt år, er det med ydmykhet vi tar fatt på de oppgaver som møter oss i et aktivt menighetsliv. Vi opplever stort engasjement, samhold, og vilje til forbedring og fornyelse. Dette skal vi bygge videre på inn i det nye året. Vi vil også arbeide for å legge til rette for et menighetsliv med gode opplevelser for alle aldre, gode møteplasser og aktiviteter for den yngste til den eldste.

Hjertelig takk til hver eneste en som har vært med på å gjøre dette til et år vi kan se tilbake på med glede og takknemlighet!

2018 har vært et begivenhetsrikt år for vår organisasjon, med stor aktivitet og bredt engasjement fra medlemmer i alle aldre. Flere ganger i uken har vi hatt samlinger på Dal Gård med aktiviteter, møter for ungdom, søndagsskole og kristelige møter for hele familien.

BKM Horten har igjennom året jobbet for å styrke barne- og ungdomsarbeidet, og har gjennomført et bredt spekter av aktiviteter, turer og samlinger for barn og ungdom. Vi ønsker å fremme gode samfunnsnyttige holdninger blant våre medlemmer, hvor frivillig arbeid for barn og unge er en viktig del av vår kultur, og en del av det å ta samfunnsansvar. Det er viktig for oss å tilby gode og trygge oppvekstsvilkår hvor den kristne troen er en naturlig del av aktivitetene. Vi opplever at svært mange barn og unge trives og ønsker å delta aktivt i foreningslivet.

Frivillig innsats og gaver fra våre medlemmer er bærebjelken i foreningsøkonomien, og det er viktig for oss å legge gode rammer for vår kristne virksomhet, som møter både dagens og fremtidens behov. Styret har ansvar for å forvalte økonomien i henhold til vårt formål, på beste måte for foreningen og medlemmene.

På årsmøtet i 2018 ble det valgt inn flere nye styremedlemmer til erstatning for tidligere styremedlemmer som har gjort en god innsats gjennom mange år. Styret i BKM Horten består nå av to kvinner og tre menn samt to vara representanter, og skal representere bredden av menighetens medlemmer. Styret er valgt inn for ett år av gangen.

Videre har styret i BKM Horten har vedtatt å utrede mulighetene for å sikre alle verdier og eiendommer i en Stiftelse med tilhørighet til stedet Dal Gård. Dette er allerede synlig i årsregnskapet for 2018. Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019.
Resultatet i årsregnskapet for 2018 viser et betydelig underskudd som forklares ved at foreningen har overført alle verdier og eiendommer inn under Stiftelsen Dal Gård. Dette forklares nærmere i årsregnskapet for 2018.
Vår økonomi er solid, og mesteparten av inntekter er gaver fra medlemmene. Etter å ha sikret alle verdier og eiendommer under Stiftelsen Dal gård ble årets resultat kr -14 421 827,- foreningen har nå en positiv egenkapital på kr 3 707 396,-
Mesteparten av inntektene er benyttet til å drifte og vedlikeholde vårt forsamlingslokale på Dal Gård samt drift av foreningen med våre aktiviteter og kristelige virksomhet.

Fra styret

BKM Horten har en solid økonomi, og foreningens inntekter kommer hovedsakelig fra gaver fra våre medlemmer. Mesteparten av inntektene er benyttet til å drifte og vedlikeholde vårt forsamlingslokale på Dal Gård, samt drift av foreningen med våre aktiviteter og kristelige virksomhet.

Styret i BKM Horten vedtok i 2018 å utrede mulighetene for å sikre alle verdier og eiendommer i en stiftelse med tilhørighet til stedet Dal Gård. Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019.

Som en konsekvens av denne prosessen viser årsregnskapet for 2018 et betydelig underskudd, som forklares ved at foreningen har overført alle verdier og eiendommer inn under Stiftelsen Dal Gård.  Årets resultat endte derfor på MNOK – 14,4. Foreningen har nå en positiv egenkapital på MNOK 3,7. Dette forklares nærmere i årsregnskapet for 2018.

Søndagsskole for barn
January

Søndagsskole for barn

Søndagsskolen arrangeres hver søndag, og er et tilbud til barn i alderen 3 til 12 år. I 2018 har vi jobbet en del med rekruttering av voksne til søndagsskolearbeidet. Vi gikk fra å være cirka 10 til cirka 30 personer som er engasjert i søndagsskolen. Med stort engasjement, varme hjerter og stor fortellerevne utgjør søndagsskolearbeiderne nå et flott team.

Det er rundt 50 barn i søndagsskolen. Fra høsten delte vi oss i tre, slik at vi ha et tilbud til tre forskjellige målgrupper.

For de minste er det mest fokus på sang, aktiviteter og lek. Vi forteller barna de mest kjente historiene fra Bibelen. I tillegg jobber vi mye med temaer som det å være en god venn, glede seg over at andre gjør det bra og å bidra med de evnene man har der man er. Dette er noe barna kan kjenne seg igjen i og det er temaer som er svært aktuelle i dagens samfunn.

Vårt mål for søndagsskolen er at barna skal lære bibelhistoriene fra Det gamle testamentet, bli kjent med de trosheltene som har levd et liv til forbilde for alle kristne, bli kjent med Jesus og apostlene i Det nye testamentet og viktigst av alt, få en opplevelse av at de er elsket av Gud og Jesus akkurat slik som de er. Vi ønsker å lære barna å overvinne det onde med det gode, ved å ta gode valg i de forskjellige utfordringer som livet og hverdagen byr på.

Aktivitetsklubben på tur
February

Aktivitetsklubben på tur

I februar arrangerte Aktivitetsklubben, som er vår samarbeidende forening, vintertur for barn mellom 7 og 12 år. Turen gikk til Torsteinslåtta i Hallingdal, og ble et årets høydepunkt for barna. Her stod både karneval og natursti på programmet. Flere av BKMs medlemmer bidro som mentorer og ledere på turen.


Ungdomsmøter er populære
March

Ungdomsmøter er populære

De unge har i tillegg til de ordinære samlinger hatt egne møter på fredager der sosialt samvær og trivsel har vært en del av tilbudet. Målgruppen for disse samlingene er ungdom mellom 13 og 36 år. Det er mellom 100 og 120 ungdommer som deltar hver uke. På møtene forkynnes evangeliet om Jesus på en lettfattelig måte, og alle kan være med å dele sitt vitnesbyrd. Etter møtene er det åpen kafe og ulike aktiviteter.


Seniortreff med gode venner
April

Seniortreff med gode venner

Seniorene har også gjennom året hatt sine sammenkomster cirka en gang i måneden. Her har det vært oppbyggelse og felleskap og de eldre får anledning til å slå av en prat over en kopp kaffe eller et felles måltid. Deltakerne er fra 60 år og oppover og det er gjennomsnittlig 20-25 seniorer på disse samlingene.


Påskecamp: minner for livet
May

Påskecamp: minner for livet

I mars var det duket for årets påskecamp, som ble arrangert av BCC på Oslofjord Convention Center. Her deltar ungdommer i aldersgruppen 13-25 år fra hele verden. Eldre ungdommer deltar også som mentorer og ledere. Cirka 100 ungdommer fra BKM Horten deltok på campen, hvor det var oppbyggelse og trosopplæring på kveldene og mange spennende aktiviteter på dagen. Ishockey, volleyball, tegning, fotball, klatring og kakebaking var noen av aktivitetene ungdommene deltok på.


Takkefest for barne- og ungdomsarbeidere
June

Takkefest for barne- og ungdomsarbeidere

I april arrangerte takknemlige foreldre en festaften for alle barne- og ungdomsarbeiderne som takk for innsatsen. De fikk servert nydelig mat og underholdning av noen av foreningens egne musikere og solister.


Bibelundervisningsfest
July

Bibelundervisningsfest

BKM Horten tilbyr bibelundervisning for sine ungdommer i konfirmasjonsalderen. De møtes ukentlig over en periode på seks måneder, og på samlingene tar de opp interessante temaer, bibelforståelse og menighetens historiske utvikling. Det hele avsluttes med en feiring av de unge med hele menigheten til stede. På festen er det innslag av sang og musikk, det blir servert god mat og de unge får gode og oppmuntrende ord med seg fra mentorer, venner og familie.


Barnevelsignelse
August

Barnevelsignelse

En søndag i mai bar ble 14 nye verdensborgere ønsket velkommen av menigheten med forbønn og velsignelse. . Forstander Per Østern ba for hvert enkelt barn og deres familier. Hele menigheten var med i bønn og det var et varmt velkommen til de små med ønske om Guds velsignelse for framtiden.


Sankthansaften
August

Sankthansaften

Tradisjonen tro samles medlemmene i BKM Horten på Dal Gård for felleskap og trivsel til sankthans. Det er både trosoppbyggelse, sosialt samvær og lek denne kvelden. Mange fikk nyte sommerens lengste dag i sol og deilig vær, og da kvelden kom kunne man varme seg ved bålet.


Det store jule torget
October

Det store jule torget

«Det store jule torget» ble arrangert en søndag i desember på Dal Gård. Arrangementet var i regi av Brunstad Ungdomsklubbs lokallag i Horten. Flinke ungdommer hadde forberedt dagen i lang tid, og alle inntektene gikk til aktiviteten i deres lokale ungdomsgrupper. Det ble en fantastisk dag med magisk julestemning for både barn og voksene. Barna kunne hilse på julenissen, ta en tur med sleden hans, ri på ponnier eller klappe vill sauer.


Ungdommens Julebord
November

Ungdommens Julebord

Ungdommens julebord arrangeres hver år i desember, og er et av årets høydepunkter for ungdommen. De møtte opp festkledde og feststemte på Dal Gård til oppbyggelse, julemat og god stemning. Det ble en kveld fylt med både opplevelser og inspirasjon til å leve et liv med Jesus. Det var musikalske innslag, forskjellige leker og en Kahoot-konkurranse.


Samling på julaften
December

Samling på julaften

Julaften er en høytidsdag hvor vi feirer Jesu fødsel. BKM Hortens medlemmer møttes på Dal Gård denne dagen for å høre julens budskap og komme i julestemning. Vi hørte juleevangeliet og barn og ungdommer som sang våre flotte julesanger. Alle ønsket hverandre god jul og fortsatte feiringen av denne viktige kristne tradisjonen hjemme med familie og venner.


Romjulscamp
December

Romjulscamp

For første gang deltok medlemmene i BKM Horten på BCCs Romjulscamp på Oslofjord Convention Center. På samme måte som påskecampen fikk ungdommen oppleve samfunnskvelder med oppbyggelse, trosopplæring og felleskap. På dagtid deltok ungdommene på ulike aktiviteter de selv valgte. Nye bekjentskaper ble etablert og de lagde minner  og vennskap for livet. Mange opplevde det ekstra fint å være sammen med andre kristne ungdommer, som kom fra hele verden.