Et godt år å se tilbake på

BKM Horten kan kjennetegnes som “Et livskraftig fellesskap i god utvikling”. Vi har tradisjoner her i Horten mer enn 100 år tilbake i tid. Vi er takknemlige og glade for å være en del av det. Vi ser med glede på det vi får til sammen gjennom uegennyttig innsats og engasjement.

Det er for meg helt klart at engasjementet og kraften er forankret i troen. Når f.eks. ordet om at “Den som velsigner skal trives” blir praktisert, blir det trivsel og gode opplevelser for barn, unge og eldre. Det er ikke materielle ting, bakgrunn, evner, utdannelse etc., men vårt trosgrunnlaget som gir kraft til å bevare kjærligheten.

Innsamlingsaksjonen ga oss midler til blant annet å kjøpe nordre del av Dal Gård. Det gir oss plass til å drive aktiviteter i mange år fremover. Vi teller nå ca. 430 personer. Mest barn og ungdom. Det var derfor viktig for oss å utvide våre arealer på Dal Gård når muligheten kom. Jeg gleder meg over den framtidsrettede, innovative innstillingen som preger vår lokalmenighet.

I forbindelse med flyktningkrisen i Syria var området akuttmottak i tre måneder. Det ble en berikelse og en fin erfaring på mange måter. Mange av våre medlemmer deltok i frivillig arbeid for flyktningene og fikk god kontakt med dem. Flyktningene uttrykte takknemlighet for oppholdet.

Når vi ser tilbake på 2016 vil jeg rette en stor takk til alle som helhjertet har bidratt på så mange måter.

Det er svært gledelig at vi igjen kan se tilbake på et godt år med positiv utvikling på alle områder. BKM Horten er fortsatt i vekst og vi økte med ca. 30 personer i 2016. Da medlemsmassen i stor grad består av barn og ungdom, har aktivitetstilbudet og fasiliteter for denne målgruppen høy prioritet. Vi arbeider for at aktiviteter og tilbud til denne målgruppen skal ha høy kvalitet.

Økonomisk sett ble året 2016 et godt år. Egenkapitalen ble styrket med kr 1 551 797 til kr 15 095 550 i 2016. Driftsinntekter til BKM Horten er i hovedsak basert på frivillige gaver. Dette gir oss månedlige inntekter på ca. kr. 200 000. De fleste av våre voksne medlemmer er med på denne ordningen og det dekker det meste av våre driftutgifter.

Vi ser at Dal Gård alene ikke tilfredsstiller alle behovene for fasiliteter og uteområder som vi trenger til vår virksomhet, men i våre nærliggende områder er det mulig å leie fotballbaner og idrettshaller osv, slik at disse behovene imøtekommes.

BKM Horten har siden 2011 arbeidet målbevisst for å styrke egenkapitalen i henhold til “Golden Heart”-aksjonen. Da det opprinnelige målet ble nådd allerede i 2015, har vi nå oppjustert målet frem mot 2020. Aksjonen har også gjort oss i stand til å investere i den nordre delen av eiendommen Dal Gård. Denne investeringen er gjort gjennom BKM Hortens eiendomsselskap Dal Gård AS.

Vi ser frem til et arbeidsomt og spennende 2017 hvor nye prosjekter skal gjennomføres og nye mål nås.

Fra styret

Aldersfordeling


Aktiviteter for barn/ungdom. Hva koster det?

Judith, som er mor til fem barn i BKM Horten, har sett litt på de forskjellige tilbudene og hvor mye det koster familien at barna er med på de aktivitetene som barna ønsker. Hun skriver:

BKM Horten og Brunstad Ungdomsklubb (BUK) tilbyr mange forskjellige aktiviteter til barna og ungdommene, så det skal være gode tilbud for alle med de forskjellige interessene de har. Fra 7 til 12 år er det Aktivitetsklubben som gir et ukentlig tilbud til alle barna. Fra de er 13 år åpner det seg et vell av muligheter for aktiviteter på kveldstid og i helger. Det er fotball, volleyball, håndball, dans, musikk, riding, ishockey for å nevne noe. For de mindre sportsinteresserte har du for eksempel media eller softgun som alternativer. Kort sagt; varierte og gode tilbud.

I vår familie har vi Filip på 23år, han er med på fotball og ishockey. Han betaler 1200 kr hvert halvår for å være med på hockey. Samtidig er han mentor for to yngre gutter som har de samme interessene som han. Han forsøker å sørge for at de trives, og følger de opp med kjøring og andre ting.

Andre på 21 år og er med på media og volleyball. På media samles de hver mandag, de har filmprosjekter og andre spennende ting på timeplanen. Dette er en rimelig aktivitet, og han betaler bare 500 kr i året for å være med på media. Volleyballgruppa består av jenter og gutter, og har treninger i gymsalen på Dal, men dette er foreløpig litt mer uorganisert og koster ikke noe.

Elin er 17 år og er med på fotball og håndball. Fotballaget hennes har stadig kamper mot andre byer fra hele Norge. Elin har en mentor som følger henne opp. Både når det gjelder praktiske ting og trivsel. Dette koster 500 kr i året.

Lotta er 14. Hun er med på riding, fotball og håndball. Riding er jo en forholdsvis dyr aktivitet, her betaler vi allikevel ikke mer enn 2400 kr i året. Lotta har en ganske travel uke med andre ord. Hun har også en mentor som følger henne godt opp. Lederne på de forskjellige gruppene er fantastiske og følger opp med kjøring og sørger for at ungdommene trives.

Så har vi Malin på 11 år. Hun har også flere tilbud ukentlig. Hun er med på fotball, Aktivitetsklubben og et lite orkester. Dette betaler vi 100 kr i året og 500 kr i halvåret for.

Vinterdag på Dal Gård
January

Vinterdag på Dal Gård

Barn i alle aldre var ute i snøen med ski, akebrett og godt humør.


Ungdomstur til fjells
January

Ungdomstur til fjells

Ungdommen tilbrakte flere dager i fjellheimen i Hallingdal hvor bl.a. slalåmbakke stod på programmet.


Kvinnekonferanse
January

Kvinnekonferanse

Damer og jenter fra Horten reiste på den årlige kvinnekonferansen på Oslofjord Convention Center i Mars.


Aksjonsfest
February

Aksjonsfest

Aksjonsfestene våre skaper engasjement blant eldre og unge i BKM Horten.


Bryllup
February

Bryllup

Vi feiret bryllupsfest med venner ifra Nord-Norge.


Påskecamp
February

Påskecamp

For ungdommen i BKM Horten er Påskecampen et av årets høydepunkt, med utallige aktivitetstilbud hvor de selv velger det de ønsker å delta på.


Påskestevne
March

Påskestevne

BKM Horten var godt representert på årets påskestevne på Oslofjord.


Vårdugnad
March

Vårdugnad

Både unge og eldre hjalp til på vårdugnad på Dal Gård.


Misjonsfest i Østfold
March

Misjonsfest i Østfold

BKM Østfold var arrangør av denne misjonsfesten. Vi i BKM Horten fulgte med på storskjerm via BrunstadTV. Kollektresultatet fra disse festene brukes til misjonsvirksomhet.


Bibelundervisningsfest
April

Bibelundervisningsfest

Det ble arrangert en feiring hvor ungdommene som hadde hatt bibelundervisning var i fokus.


16.mai-feiring for ungdommen
April

16.mai-feiring for ungdommen

Ungdommen var samlet “dagen før dagen” med besøk av ungdomsflokken fra BKM Sandefjord. Det var ca. 400 ungdommer tilsammen.


17. mai-feiring
May

17. mai-feiring

Etter barnetoget i Horten sentrum arrangeres en ekstra feiring på Dal Gård med sang, lek, is og pølser.


Breivoll-camp
May

Breivoll-camp

Det var totalt 6 jente- og guttelag fra Horten representert på Breivollcamp i år. Fotballturneringen ble også i år en stor begivenhet for barna og ungdommen.


Mentorsamling
June

Mentorsamling

Det ble arrangert en samling for å inspirere og veilede til godt mentorarbeid. Mentorer er ungdom over 18 år som ønsker å være med å bidra for de yngre ungdommene.


Sommerbryllup
June

Sommerbryllup

Vi hadde gleden av å feire bryllup for to kjære ildsjeler. Vielsen fant sted utendørs i det fine været.


St. Hansfeiring
June

St. Hansfeiring

Tross litt regn var det mange som koste seg med grilling, musikk og samfunn på Dal Gård.


Sommerkonferanse
June

Sommerkonferanse

Våre medlemmer var også i år på BCCs sommerkonferanser i Juli/August. Med den unike beliggenheten ved Vestfjorden i Stokke er man sikret en fantastisk sommerferie med venner og familie.


Ungdomstur til Vestlandet
July

Ungdomstur til Vestlandet

Kajakk og surfing, samt fottur til Prekestolen med U18-ungdommen.


Dåp
July

Dåp

I et strålende vær med mange fremmøtte venner samlet, lot 10 ungdommer seg døpe i bassenget på Dal Gård.


60-årsfeiring
August

60-årsfeiring

I anledning vår forstander Per Østerns 60-årsmarkering på Dal Gård fikk mange venner fra fjern og nær uttrykt sin takknemlighet for ham.


Topptur til Galdhøpiggen
August

Topptur til Galdhøpiggen

Ca. 100 gutter og menn var på fjelltur. Vi hadde en aktivitetsdag på Olympiaparken, overnatting på Spiterstulen, bestigning av Galdhøpiggen og mye trivsel.


Konferanse for menn og gutter
August

Konferanse for menn og gutter

Konferanse for menn og gutter på Oslofjord Convention Center en helg i oktober.


Misjonsfest i Østerrike
September

Misjonsfest i Østerrike

Misjonsfesten ble denne gangen arrangert av menighetene i Østerrike. BKM Horten fulgte med på storskjerm på Dal Gård via BrunstadTV.


Begravelse
September

Begravelse

Mange var samlet da vi tok farvel med vår kjære venn og bror, Thor.


Barnevelsignelse
September

Barnevelsignelse

Tilveksten er stor i BKM Horten. Denne gangen var det 9 barn som ble velsignet i forsamlingen.


Julekonsert
November

Julekonsert

Den årlige julekonserten ble arrangert på Oslofjord Convention Center. Flere musikere fra BKM Horten var med i orkesteret og mange fra BKM Horten var tilstedet og fikk oppleve den fine konserten.


Julebord for seniorer
December

Julebord for seniorer

De eldre i BKM Horten var samlet til en juleavslutning med seniorgruppa. Etter julemiddagen var det underholdning til glede for alle som var tilstede.


Juleavslutning for AK
December

Juleavslutning for AK

Alle barna i aktivitetsklubben i BKM Horten var samlet denne tirsdagen for å markere julehøytiden.


Julebord for ungdommen
December

Julebord for ungdommen

Ungdommen var stivpyntet og forventningene stod i taket for årets julebord.


Juletrefest
December

Juletrefest

Hele menigheten var pyntet til fest. Juleevangeliet ble lest, god mat inntatt og juletregang. Selvfølgelig kom Julenissen på besøk til barna også.